Príbeh 1    Príbeh 2    Príbeh 3   Príbeh 4   Príbeh 5   Zdroj: Rádio RTVS
  V rámci uvažovania o legende ako žánri je vhodné spomenúť i knihu Paterik, ktorú možno charakterizovať ako zbierku s…
  „Dobrý kresťan nekoná dobro pre svoj úžitok, napríklad, aby dostal odmenu alebo veniec, alebo aby sa nedostal do pekla,…
    Prezidentka Helénskej (Gréckej) republiky Katerina Sakellaropoulou sa v rámci svojej oficiálnej návštevy Slovenska dňa 13. marca 2024 na…
  Starec Paisij Svätohorský mi vyrozprával udalosť, ktorá sa udiala v jeho detstve: – Keď som bol mladý a moja duša…
  Starec Paisij Svätohorský stále zdôrazňoval, že všetko, čo konáme, má hodnotu len vtedy, keď to konáme úprimne. Nabádal nás,…
    Svätý Paisij Svätohorský hovorí: „Raz, na sviatok svätého Konštantína, mal ísť Chatziefentis (starec Arsénios Kappadocký) z dediny do…
    Bol 28. september 1992. V jednej kélii v Kapsále sa konalo celonočné bdenie na pamiatku ctihodného Isaáka Sýrskeho. Medzi otcami…
    Veriaci Pravoslávnej cirkevnej obce v Topoľčanoch sa rozhodli vybudovať pravoslávny chrám, ktorý by slúžil na vykonávanie bohoslužieb pre veriacich…
  Tí, ktorí sa skutočne rozhodli slúžiť Pánovi, musia pamätať na Boha a venovať sa ustavičnej modlitbe mysle prizývaním Jeho Mena:…